210 8080152 & 210 8080402

Ψάθες - Καλαμωτές - Υλικά σκίασης

Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία από ψάθες, καλαμωτές και άλλα υλικά σκίασης. Πιο συγκεκριμένα, θα βρείτε ψάθες / καλαμωτές από χοντρό και λεπτό bamboo, όπως επίσης και από φλοιό πεύκου, λυγαριές κλπ.