Φόρτωση...

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΗΠΩΝ, ΒΕΡΑΝΤΑΣ & ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Αναλαμβάνουμε μελέτη διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου με αρχιτέκτονα τοπίου, για κατασκευή και επίβλεψη πρασίνου και διακόσμησης, καθώς και μελέτη και κατασκευή αυτόματου ποτίσματος.